Pēc platības Madonas novads ir trešais lielākais novads Latvijā un lielākais Vidzemes reģionā. Tā kopējā platība ir 2153,4 km2

Meži ir viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem novadā. Tie aizņem aptuveni 45% jeb 97526,9 ha no novada teritorijas un 91,5% no kopējās meža zemes. Kopumā meža zeme aizņem 106572,1 ha jeb 49% no novada teritorijas. Lielākais mežu īpatsvars Madonas novadā ir Lazdonas, Sarkaņu, Mārcienas, Liezēres un Ļaudonas pagastos. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem aptuveni 39% no novada platības. Lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem aramzeme (63%), ganības (22%), pļavas (14%), augļu dārzi (1%). Vislielākās lauksaimniecībā izmantojamās platības atrodas Ošupes, Barkavas, Praulienas, Ļaudonas un Liezēres pagastos.

Madonas novads ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem – zemes dzīlēs atrodas kūdras, māla, dolomīta, smilts, grants, saldūdens kaļķakmens, sapropeļa krājumi.

Pieejamais lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža resursu apjoms ir noteicošais faktors galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem Madonas novadā.

Madonas  novadā darbojas gandrīz visu nozaru uzņēmumi. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt visus vajadzīgos pakalpojumus un iegādāties nepieciešamās preces tepat novadā. Lauksaimniecība un kokapstrāde ir visplašāk pārstāvētās nozares, kas arī nodrošina lielāko daļu darba vietu novadā. Tomēr ir arī pietiekami lieli būvniecības, pārtikas pārstrādes un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, kas dod savu ieguldījumu novada ekonomikā un attīstībā.

Uz 2020.gada 31.maiju, saskaņā ar Lursoft datiem, Madonas novadā reģistrēti 1974 uzņēmumi, no kuriem 49% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 39,5% – zemnieku saimniecības.

2019.gadā Madonas novadā reģistrēto uzņēmumu vidējais apgrozījums ir palielinājies, jo no visiem uzņēmumiem, kuri pērn veikuši saimniecisko darbību, 62,15% izdevies savu apgrozījuma gada laikā kāpināt.

Madonas novadā reģistrētajos uzņēmumos darbinieku skaits gada laikā palielinājies par 2,51% jeb 100 darbiniekiem. Tikmēr vidējais nodarbināto skaits, neskatoties uz kopējā rādītāja kāpumu, saglabājies nemainīgs. Pēc Lursoft aprēķiniem, katrs Madonas novadā reģistrētais uzņēmums nodarbina vidēji 2 strādājošos. Dati rāda, ka 25,49% uzņēmumu 2019.gadā kāpinājuši darbinieku skaitu, bet 61,44% tas saglabājies nemainīgs.

Madonas novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2019.gadā:

 1. Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”: 313 darbinieki;

 2. SIA “Junge”: 106 darbinieki;

 3. AS “Lazdonas piensaimnieks”: 100 darbinieki;

 4. SIA “Madonas Ceļu būves SIA”:87 darbinieki;

 5. Meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība “Gaiziņš”: 85 darbinieki;

 6. SIA “Baltic Block”: 85 darbinieki;

 7. SIA “Damaksnis”: 61 darbinieks.

Aizvadītajā gadā augusi arī nodokļu summa, kuru valsts kopbudžetā samaksājuši Madonas novadā reģistrētie uzņēmumi. VID administrētajos nodokļos novada uzņēmumi 2019.gadā samaksājuši 19,05 milj.EUR, kas ir par 13,12% vairāk nekā gadu iepriekš.

Madonas novada lielākie nodokļu maksātāji pēc 2019.gadā samaksātās kopējās nodokļu summas valsts budžetā:

 1. Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”: 2172,49 tūkst.EUR;

 2. SIA “HETA”: 1075,45 tūkst.EUR;

 3. AS “Lazdonas piensaimnieks”: 871,98 tūkst.EUR;

 4. SIA “BETULA PREMIUM”: 752,87 tūkst.EUR;

 5. SIA “Junge”: 614,13 tūkst.EUR.