Pēc platības Madonas novads ir trešais lielākais novads Latvijā un lielākais Vidzemes reģionā. Tā kopējā platība ir 2153,4 km2. Tas ietvers Madonas pilsētu un 14 pagastus.


Meži ir viens no nozīmīgākajiem dabas resursiem novadā. Tie aizņem aptuveni 45% jeb 97526,9 ha no novada teritorijas un 91,5% no kopējās meža zemes. Kopumā meža zeme aizņem 106572,1 ha jeb 49% no novada teritorijas. Lielākais mežu īpatsvars Madonas novadā ir Lazdonas, Sarkaņu, Mārcienas, Liezēres un Ļaudonas pagastos. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem aptuveni 39% no novada platības. Lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem aramzeme (63%), ganības (22%), pļavas (14%), augļu dārzi (1%). Vislielākās lauksaimniecībā izmantojamās platības atrodas Ošupes, Barkavas, Praulienas, Ļaudonas un Liezēres pagastos.

Madonas novads ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem – zemes dzīlēs atrodas kūdras, māla, dolomīta, smilts, grants, saldūdens kaļķakmens, sapropeļa krājumi.

Pieejamais lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža resursu apjoms ir noteicošais faktors galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem Madonas novadā.

Madonas  novadā darbojas gandrīz visu nozaru uzņēmumi. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt visus vajadzīgos pakalpojumus un iegādāties nepieciešamās preces tepat novadā. Lauksaimniecība un kokapstrāde ir visplašāk pārstāvētās nozares, kas arī nodrošina lielāko daļu darba vietu novadā. Tomēr ir arī pietiekami lieli būvniecības, pārtikas pārstrādes un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, kas dod savu ieguldījumu novada ekonomikā un attīstībā.

Uz 2017.gada 31.decembri, saskaņā ar Lursoft datiem, Madonas novadā reģistrēti 1965 ekonomiski aktīvi subjekti. Lielāko īpatsvaru no tiem veido mikrouzņēmumi – 91%, mazie – 8%, vidējie – 1%.

Novada 20 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2017. gadā

Npk Uzņēmums Apgrozījums 2017(EUR) pret 2016
1. SIA “Baltic Block” 12695923.00 6%
2. SIA “Latvāņi” 12358093.00 25%
3. SIA “Pharmeko Lettland” 10168627.00 41%
4. LPKS “BARKAVAS ARODI” 8019122.00 28%
5. AS “Lazdonas piensaimnieks” 6455156.00 19%
6. SIA “Damaksnis” 6115775.00 15%
7. Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 5686402.00 13%
8. SIA “ELITE LTD” 4808954.00 42%
9. SIA “HETA” 4641723.00 -4%
10. SIA “BIODEGVIELA” 4525804.00 31%
11. Meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība “GAIZIŅŠ” 3871514.00 -1%
12. SIA “NORTE” 3397835.00 10%
13. SIA “BETULA PREMIUM” 3040688.00 12%
14. SIA “LINCA” 2679863.00 16%
15. SIA “JUNGE” 2550704.00 0%
16. SIA “Agrikula” 2121467.00 -15%
17. SIA “Madonas Siltums” 2103853.00 4%
18. SIA “RDN” 1971165.00 -5%
19. SIA “Klauģulejas” 1962900.00 28%
20. SIA “Agro-Dzelzava” 1962528.00 46%

Madonas novadā reģistrētie uzņēmumi 2017.gadā nopelnījuši kopumā 5,83 milj.EUR. Salīdzinot ar 2016.gadu, tas ir pieaugums par 68,50%, bet, salīdzinājumā ar 2015.gadu, – kāpums vairāk nekā 32 reizes. Lursoft aprēķinājis, ka no visiem Madonas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri 2017.gadā guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, tikai 52,44% gada laikā izdevies palielināt savu peļņu vai samazināt zaudējumus.

Analizējot vidējo darbinieku skaitu Madonas novada uzņēmumos, redzams, ka pēdējos gados tas saglabājies nemainīgs, proti, vidēji vienā uzņēmumā tiek nodarbināti 2 darbinieki. No visiem novada uzņēmumiem, kuri 2017.gadā guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, darbinieku skaits gada laikā audzis 24,70% uzņēmumu, bet 54,69% tas saglabājies nemainīgs. 2017.gadā Madonas novadā bijuši 68 uzņēmumi, kuru vidējais darbinieku skaits bijis vismaz 10 strādājošie.

Madonas novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2017.gadā:

  1. Madonas novada pašvaldības SIA Madonas slimnīca: 279 darbinieki;

  2. Meža pārstrādes kooperatīvā sabiedrība Gaiziņš: 101 darbinieks;

  3. SIA Madonas Ceļu būves SIA: 96 darbinieki;

  4. AS Lazdonas piensaimnieks: 89 darbinieki;

  5. SIA Norte: 82 darbinieki.

Sekojot vispārējām tendencēm valstī, 2017.gadā palielinājies arī to VID administrēto nodokļu apjoms, kurus valsts kopbudžetā samaksājuši Madonas novadā reģistrētie uzņēmumi. Lursoft aprēķinājis, ka pagājušajā gadā tie bijuši jau 13,88 milj.EUR jeb par 13,31% vairāk nekā 2016.gadā.

Madonas novada lielākie nodokļu maksātāji pēc 2017.gadā samaksātās VID administrēto nodokļu kopsummas:

  1. Madonas novada pašvaldības SIA Madonas slimnīca: 1457,03 tūkst.EUR;

  2. SIA Heta: 917,19 tūkst.EUR;

  3. AS Lazdonas piensaimnieks: 784,62 tūkst.EUR;

  4. SIA Junge: 575,04 tūkst.EUR;

  5. SIA Betula premuim: 546,23 tūkst.EUR.