Vidzemnieki aicināti pieteikt biznesa idejas, lai saņemtu atbalstu

Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros tiek īstenota aktivitāte “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi,…