Jaunieši atzinīgi novērtē karjeras izvēles un amata prasmju apguves projektu

Rit jau otrais jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekta mēnesis. Kopumā projektā…